Openfire Kullanıcı-Grup Modülü

Veritabanı Tablo Yapısı

 • ofUser
 • ofUserProp
 • ofUserFlag
 • ofGrup
 • ofGroupUser
 • ofGroupProp

ofUser

kullanıcı bilgilerinin tutulduğu tablo.

 • username (Primary Key) - Kullanıcı adı
 • storedKey
 • serverKey
 • salt
 • iterations
 • plainPassword
 • encryptedPassword - şifrelenmiş parola
 • name - İsim
 • email - e posta adresi
 • creationDate - Kullanıcının oluşturulduğu tarih
 • modificationDate - Kullanıcı bilgilerinin değiştiği son tarih.

ofUserProp

Konsol tarafında gerçekleşecek etkileşimlerin saniye olarak değerinin tutulduğu tablo.

 • username (Primary Key) - Kullanıcı adı
 • name (Primary Key) - İsim
 • propValue - Oturum işlemiyle ilgili kullanıcıların nasıl sıralanp ya da gösterileceği.

Kullanıcı Özellikler

 1. console.refresh - > Panel tarafında oturum listesinin kaç saniye de bir yenileneceği. (Ör : session-summary=30)
 2. console.rows_per_page -> Panel tarafında oturum sayfasında da gösterilecek kullanıcı sayısı. (Ör : session-summary=25)
 3. console.order -> Kullanıcıların panel de oturumlarının nasıl sıralanacağını belirtir.

Oturum kısmında ki sıralama işlemlerini org.jivesoftware.openfire.SessionResultFilter.java sınıfında bulabilirsiniz. Bazı sıralama seçenekleri aşağıdaki gibir.

 • Kullanıcının oluşturulma tarihine göre
 • Son aktiviti tarihine göre
 • Ascending (Yükselen)
 • Descending (Alçalan)

gibi işlemlerie göre sıralama yapılabilir.

ofUserFlag

Bir kullanıcıya özel flag (bayrak) /lar tanımlanarak ekstra özellikler atanabilir. Varsayılan olarak devre dışı bırakmıştır.

 • username (Primary Key) - Kullanıcı adı
 • name (Primary Key) - Özellik adı
 • startTime - Bayrağın etkin olması için "now" değeri alır.
 • endTime - Bayrağın etkin olması için "forever" değerini alır.

ofGroup

grupların tutulduğu tablo.

 • groupName (Primary Key) - Grup adı

 • description - Grup açıklaması

ofGroupUser

Hangi grupta hangi kullanıcıların olduğunu gösteren ve gruptaki kullanıcıları hangilerinin admin olduğunu belirten grup.

 • groupName (Primary Key) - Grubun ismi
 • username (Primary Key) - Grupta bulunan kişinin kullanıcı adı
 • administrator (Primary Key) - Kişi admin mi değil mi. (0/1)

Örnek bir grupta ki kullanıcıların panel tarafında ki görüntüsü aşağıda ki gibidir.

ofGroupProp

Grup ile ilgili roster (liste) özelliklerin belirtildiği tablo.

 • groupName (Primary Key) - Grup adı
 • name (Primary Key) - özelliğin adı
 • propValue - özelliğin değeri

Belirli özellikler ve tanımlamaları aşağı da belirtilmiştir.

 1. sharedRoster.displayName -> Kişilerin listelerinde görünecek görünecek grup ismi.
 2. sharedRoster.groupList -> Bu grubu hangi grup üyeleri görebilsin .
 3. sharedRoster.showInRoster -> Hangi kullanıcıların listesinde görünsün. (Özellikler aşağı da belirtilmiştir.)

ShowInRoster Özelliklier

 • everybody -> Herkesin listesinde görünsün.
 • nobody -> Kimsenin listesinde görünmesin.

Senaryo

Örneğin iki tane Detay Organizasyon ve Detay Teknoloji. grup var Detay Teknoloji grubunda ki kullanıcılar Detay Organizasyon grubunu görebilsinler. Bunun için panel kısmında yapılması gerek işlem aşağı da belirtilmiştir.

results matching ""

  No results matching ""