Openfire Liste Modülü

Veritabanı Tablo Yapısı

 • ofRoster
 • ofRosterGroups

ofRoster

Arkadaş listesinin tutulduğu tablo.

 • rosterID (Primary Key)
 • username - Kimin Roster'ı
 • jid - Roster da ki kişinin Jabber kimlği
 • sub - Birbirleriyle bağlantı şekilleri
 • ask - Roster'ına eklemek istedi.
 • recv - Eklemek istediği kişiden gelen yanıt.
 • nick - Roster'ın da ki kişinin takma adı
Subscription Özellikleri

Bu özellikler roster paketinin altında RosterItem sınıfında enum olarak saklanır.

Remove : Roster dan kaldırılması gerekdiğini belirtir.

None : İletişim kurulamadığınıı belirtir.

To : Roster da ki kişiye abone olmuştur.

From : Roster da ki kişi liste sahibine abone olmuştur.

Both : Roster da ki kişi ile roster ın sahibinin karşılıklı abonelikleri var.

ofRosterGroups

Arkadaş listesin de bulunan grupların tutulduğu tablo.

 • rosterID (Primary Key)
 • rank (Primary Key) - Birden fazla grup için ayırma özelliği
 • groupName - Bu Grupta bulunanlar arasında nasıl bir bağlantı var. (Varsayılan LastContact ekleniyor.)

results matching ""

  No results matching ""