Yapay Sinir Ağları

Yapay Sinir Ağları temel de bir insan beynini modelleme amacı güderek, insan gibi düşünen ya da insana özgü sinir sistemini matematiksel modeleme anlayışına sahiptir.

Basit olarak insanda refleks mekanizmaları mevcuttur ve bu refleks ve karar mekanizmasının temelinde nöronlar yatmaktadır.

Temelde refleks mekanizması, sisteme verilen etki belirlenen threshold(eşik) değerinden büyük ise sistem bu etkiye karşı bir tepki verir. Yapay Sinir Ağlarında bu konu perceptron adı altında işlenmektedir. Klasik bir nöron aksiyonu şu şekildedir. Nöronda bilgiler toplanıyor ve eşik değerini geçerse akson hücrsi üzerinden veri akıyor. (veya eşik değerini geçmezse aktarılmıyor.) Eşik değerini geçip işlemi yapmak için step function (adım fonksiyonu) a ihtiyacımız var.

results matching ""

    No results matching ""