(Selection Sort) Seçim Sıralama Algoritması

Sıralama algoritmaları bir dizinin veya bir liste şeklinde bulunan veri topluluğunun bir düzen dahilinde tutulmasına dayalı bir algoritmik yaklaşımdır. Bunlardan biri ise seçme sıralama dediğimiz selection sort'dur.

Sıralama algoritmlarının farklı durumlara göre farklı analizleri mevcuttur. Bir algoritma da her veri seti çok iyi çalışır diyemeyiz.

Seçme algoritmasının temel yaklaşımı şu şekildedir. Elinizde sıralanmamış (unordered) bir veri seti olsun. Bu veri setinin her seferinde gezilip en küçük değeri en başa yerleştirmeye dayalıdır.

Yukarıda ki örneğe baktığınızda her seferinde tüm listeyi gezip en küçük değeri tespit ettiğini ve bu değer ile referans aldığı listenin başındaki değeri değiştirdiğini kolaylıkla görebilirsiniz.

Algoritmik karmaşıklığına gelecek olursak, O(n'2) dir. Çünkü listeki her n eleman için bu işlemi yapıyor ve her eleman için sırasıyla en küçük elemanı bulmak için listeyi geziyor.

results matching ""

    No results matching ""