Fonksiyonel Programlama nedir ?

Yazılım geliştirme paradigmalarından birisi olan fonksiyonel programlama günümüzde güncel programlama dilleri arasında yerini almaktadır. Bu yaklaşımı matematik fonksiyonlarından esinlenilmiştir. Bazı durumlarda geliştirme esnasında alt programlar kullanarak farklı girişler ile ilgili çıkışlar elde etmek için kullanılabilir.

Scala da bazı fonksiyonel programlama öğelerine değineceğiz.

Fonksiyonel Programlama Öğeleri

  • Saf Fonksiyonlar (Pure Functions)
  • Referans Şeffaflığı (Referential Transparency)
  • Birincil Sınıf ve Yüksek Mertebeden Fonksiyonlar (First Class Functions and High Order Functions)
  • İsimsiz Fonksiyonlar (Anonymous Functions)
  • Değişmezlik (İmmutability)
  • Kuyruk Yineleme (Tail Recursion)

results matching ""

    No results matching ""