Özet

Bu döküman sizlere açık kaynak ürünler olan Openfire, Smack Api, Spark kullanılarak ve java ile bir harici istemci oluşturularak Spark ile Oluşturulan istemciyi nasıl haberleştireceğiniz hakkında bilgi vermektedir.

results matching ""

    No results matching ""